Er gebeurt van alles / 2010 / Groningen / Eindexamenexpositie Minerva

In dit hokje werden rode dingen geturfd die te zien waren op straat.

-

Everything is happening / 2010 / Groningen / Graduation Exhibition Minerva Art Academy

In this booth people counted red things passing by on the street.